Regulamin newsletter

Regulamin subskrypcji newslettera Sklepu www.sklep.prospeed.pl

§  1.
1.   Osoba przystępująca do subskrypcji newslettera wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki.

§ 2.
1.   Sklep WWW.sklep.prospeed.pl  rozsyła newsletter elektroniczny do wszystkich osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od firmy Prospeed Paweł Górzny
informacji handlowych w rozumieniu ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.   Do subskrypcji można przystąpić:
a) poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym newslettera na stronie WWW.sklep.prospeed.pl
b) poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu(ANKIECIE) newslettera w sklepach stacjonarnych pod adresami:
-JABŁONNA ZEGRZYŃSKA 8 

-WROCŁAW STANISŁAWOWSKA 71

c) poprzez podanie adresu e-mail i zaznaczeniu opcji ?Chcę otrzymywać newsletter podczas rejestracji w sklepie internetowym
WWW.sklep.prospeed.pl

3.   Po otrzymaniu przez Prospeed Paweł Górzny adresu poczty elektronicznej subskrybenta prześle na podany adres e-mail autoryzujący.

4.   Osoba, która w przy zamawianiu subskrypcji newslettera  podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej
bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Prospeed Paweł Górzny w przypadku zgłoszenia przez tę
osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Prospeed Paweł Górzny

§ 3.
1.   Subskrybent przystępując do subskrypcji newslettera jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych osobowych
w bazie danych osobowych Prospeed Paweł Górzny oraz ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera. Przekazane dane, tj. adres poczty elektronicznej 
oraz ewentualnie inne dane osobowe mogą być także przetwarzane dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, jeżeli przetwarzanie
danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Adresy poczty elektronicznej subskrybentów będą przechowywane i przetwarzane 
dla celów wykonania subskrypcji w siedzibie Prospeed Paweł Górzny, ul.Zegrzyńska 8, 05-110 Jabłonna. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przesyłanie newslettera.

2.   Subskrybent zgadza się na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej celem
poinformowania o nowych produktach, usługach lub promocjach produktów sklepu PROSPEED.pl

3.   Prospeed.pl jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Prospeed Paweł Górzny nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w przesyłaniu newslettera, chyba że obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Subskrybent zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Prospeed.pl zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania
danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.


§ 4.
1.   Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

2.   Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera subskrybent powinien:
      a) skorzystać z opcji automatycznej rezygnacji dostępnej w stopce każdego newslettera wysyłanego do subskrybentów;

      b) wysłać e-mail na adres sklep@prospeed.plz tytułem REZYGNACJA, z konta pocztowego, które jest zarejestrowane do subskrypcji, a które chce się wyrejestrować

3.  Prospeed Paweł Górzny zastrzega, iż newsletter nie będzie przesyłany na te adresy poczty elektronicznej, z których nastąpił  zwrot przesłanej wiadomości z wyrażoną chęcią rezygnacji

§ 5.
1.   Prospeed Paweł Górzny ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia. Podjęcie przez Prospeed Paweł Górzny działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony subskrybentów.

2.   W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

3.   Prospeed Paweł Górzny zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.sklep.prospeed.pl  
W takim przypadku prospeed.pl prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych
zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w § 4 ust. 2 regulaminu.

4.   Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z newsletterem oraz reklamacje usługi przesyłania newslettera prosimy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@prospeed.pl
będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia na wskazany adres.

Produkt dnia

Infolinia

22 732 03 83
w godz 10-17

Dostawa

Przy zakupach od 199,99 zł
darmowe wysyłka

Wysyłka

Wysyłka w 24h kurier,
paczkomat, odbiór osobisty
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl