Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu PROSPEED

 I Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie www.sklep.prospeed.pl (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PROSPEED Paweł Górzny ul. ks. płk Jana Mrugacza 1/2, 05-120 Legionowo NIP 8941867356 (dalej: Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą: – przetwarzane zgodnie z prawem, – przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

          a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o                           świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o                       świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie                   możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków                       Regulaminu;

         b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz                     budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony                     interes Administratora;

         c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich                          Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych                            (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za                  pośrednictwem e-mail;

         d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z                    działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich                  powiadomień za pośrednictwem e-mail;

         e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu                Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich              preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności                        Serwisu;

           f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie                    prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw

     3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne,           jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:                            a. podmiotom powiązanym z Administratorem                                                                  b. podmiotom współpracującym z Administratorem,                                                          c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,                                                                    d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,                                                          e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,                                                    f. kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo:                                                                                       - dostępu do treści swoich danych osobowych                                                                 - sprostowania danych                                                                                                 - usunięcia danych                                                                                                       - ograniczenia przetwarzania danych                                                                             - przenoszenia danych                                                                                                 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora                                                                    - wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
 3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
 2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.
 3. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@prospeed.pl bądź telefonicznie pod numerem 227320383.
Produkt dnia

Infolinia

22 732 03 83
w godz 10-17

Dostawa

Przy zakupach od 199,99 zł
darmowe wysyłka

Wysyłka

Wysyłka w 24h kurier,
paczkomat, odbiór osobisty
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl